Onderzoeksgesprekken

De onderzoeksfase bestaat doorgaans uit 3 tot 4 gesprekken, waarin een verdere verkenning van de achtergrond van uw problemen plaats vindt. Zo staan we aan de hand van uw levensverhaal stil bij uw levensloop en hoe u naar uzelf kijkt. In deze fase wordt gebruik gemaakt van psychologisch onderzoeksmateriaal zoals vragenlijsten, soms aangevuld met platen, tekeningen om zicht op achterliggende patronen en behandelmogelijkheden te krijgen.

Soms wordt u een keer samen met uw partner  uitgenodigd. Zo ook kan het bij jongeren wenselijk zijn om een keer met de ouders te komen.

 

De onderzoeksfase wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin bespreken we de bevindingen van het onderzoek, de hypothese/diagnose evenals het behandelvoorstel met doelstelling en de manier waarop we dit willen bereiken. Wij kijken of de mogelijkheden van mijn praktijk voldoende aansluiten bij uw hulpvraag. Het staat u vrij om niet verder te gaan. We stellen vervolgens het behandelplan vast met de frequentie van de gesprekken en de globaal te verwachten behandelduur.

 

Verder worden allerlei praktische zaken als kosten, regels mbt afzeggen, afspraaktijd e.d. besproken. Als u er mee instemt zal de huisarts en/of verwijzer geïnformeerd worden over de start van de behandeling, de bevindingen van het onderzoek en het behandelplan.