Behandeling

De in het behandelplan beschreven behandelvorm, is toegesneden op de aard van uw problematiek, kan meerdere methodieken bevatten en geeft richting aan de manier waarop de gesprekken gaan. Hoe de therapie precies zal verlopen is niet te voorspellen. De wisselwerking tussen cliënt en psychotherapeut speelt een belangrijke rol.

 

In het algemeen gaan we uit van het heden: wat houdt u nu in uw denken, voelen en doen bezig, waar loopt u tegen aan en wat bezorgt u last. Ervaringen uit het verleden kunnen voor de behandeling belangrijk zijn voor zover ze in het heden doorwerken. In de gesprekken kan duidelijk worden hoe u, soms van jongs af aan, naar uzelf en naar anderen gewend bent te voelen en kijken. U kan patronen gaan herkennen en gevoelens ontdekken. De keuzemogelijkheid om er mee om te gaan wordt groter. De heftigheid van de gevoelens neemt doorgaans af.

 

De behandeling kan van kortere of langere duur zijn. Opdrachten kunnen deel uitmaken van de behandeling. De gesprekken zijn meestal wekelijks of tweewekelijks. Individuele gesprekken duren 45 minuten, partnerrelatie gesprekken maximaal 1,5 uur. Afhankelijk van de methodiek, bv bij EMDR, kan deze tijd variëren. Bij een aantal behandelingen zal ook E-health worden ingezet.

Beëindiging vindt in gezamenlijk overleg plaats.
 
Mogelijke behandelvormen:
- individuele psychotherapie (vanaf 18 jaar), zowel steunend structurerend als ontdekkend, inzichtgevend (psychoanalytisch, cliënt-centered, cognitief)
- partnerrelatietherapie (o.a. EFT)
- traumabehandeling (o.a. EMDR)
- symbooldrama (dagdroomtherapie)
- eHealth

U kunt uitleg over de verschillende behandelvormen vinden op:
www.psychotherapie.nl van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
www.EMDR.nl van de Vereniging EMDR Nederland
www.symbooldrama.nl van de Vereniging voor Symbooldrama
www.EFT.nl van de vereniging voor Emotionally Focused Therapie