Voor wie?

 

U kunt terecht als u last heeft van:

 • depressieve klachten
 • angstklachten, piekeren
 • stressklachten en andere spanningsklachten
 • klachten na traumatische ervaringen
 • aan werk of studie gerelateerde problemen
 • identiteit - en losmakingproblemen: wie ben ik, wat wil ik, wie zijn mijn/zijn vrienden?
 • partnerrelatieproblemen
 • problemen in de omgang met anderen
 • persoonlijkheidsproblemen
 • rouwproblemen 
 • seksuele problemen
 • psychische problemen bij ernstige ziekte

Informatie over klachten/stoornissen is te vinden op: www.thuisarts.nl.

 

Voor wie niet?

U kunt bij mij niet terecht als u last heeft van :

 • een psychiatrische stoornis in engere zin en andere problemen waarbij psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard van de stoornis
 • een crisissituatie of als naast psychotherapie te verwachten is dat crisisinterventie nodig zal zijn
 • een complexe probleemsituatie (bijvoorbeeld problemen met én financiën én huisvesting én opvoeding én werk én depressie……) 


Ik raad u aan om met uw huisarts te overleggen welke vorm van hulp voor u het meest geschikt is.