Visitatie

 

De praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde ggz praktijk. Deze criteria vormen een weerslag van de bestaande wet- en regelgeving voor de Geestelijke Gezondheids Zorg.
Elke vijf jaar wordt de praktijk hierop getoetst.