Samenwerking, intervisie en waarneming

 

 

Lid van PSUtrecht, Psycholoog & Psychotherapeut Specialisten Stad Utrecht; www.psutrecht.nl

Ik werk samen met een aantal huisartsen in de regio, met mw. C Zuketto psychiater, met mw. L de Boer fysiotherapeut - Praktijk de Verademing.

Ik heb regelmatig overleg met collega-psychotherapeuten in de vorm van intervisie. Dit is een structureel overleg met collega-psychotherapeuten over de diagnostiek en behandeling. Het is een instrument voor kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. Uw privacy is gewaarborgd.

De praktijk heeft een regeling voor waarneming. 
Bij afwezigheid is contact met de huisarts of huisartsenpost het eerst aangewezen; bij niet acute situaties kunt u zo nodig een collega-psychotherapeut raadplegen.