ROM

 

Een onderdeel van de behandeling is het invullen van de ROM vragenlijsten.

ROM is de afkorting van Routine Outcome Monitoring. En is bedoelt om het effect van uw behandeling te meten door deze zowel aan het begin als aan het einde van uw behandeling in te vullen. Bij een langdurende behandeling zal u om de twee á drie maanden gevraagd worden de vragenlijst in te vullen. Hiermee krijgt u zicht op het beloop van de ernst van uw klachten/problemen. De resultaten van de ingevulde vragenlijst worden met u besproken.

Naast behandeldoeleinden worden de uitkomsten voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt: de gegevens van verschillende cliënten worden samengevoegd en geanonimiseerd (zonder gegevens die tot personen zijn te herleiden) gebruikt voor onderzoek. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door de LVVP (de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Ook worden de geanonimiseerde gegevens naar de Stichting Benchmark GGZ gestuurd. De gegevens kunnen daar worden vergeleken met die van andere behandelaren.

Hoe zit het met uw privacy?
Het programma, waarin de vragenlijsten zijn opgenomen, is beveiligd en alleen toegankelijk voor uw behandelaar (meer informatie kunt u vinden op: www.reflectum.nl/privacy-statement).

 

Huidige situatie, juli 2018: De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt momenteel of de privacy voldoende beschermd is en voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht mei 2018). Zolang er geen goedkeuring is worden de gegevens van u niet doorgestuurd.