Vergoeding

U bent voor behandeling van psychische klachten in zowel de BGGZ als de SGGZ verzekerd vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van uw huisarts nodig. Hieraan zijn door de zorgverzekeraar eisen gesteld.

 

De volgende elementen dienen in de verwijsbrief van de huisarts te staan:

1. Personalia cliënt: NAW-gegevens, verzekeringsnummer en BSN patiënt
2. Naam, AGB-code huisarts en handtekening van verwijzer
3. Datum van de verwijzing (de datum moet voor het eerste contact met de praktijk liggen)
4. Een psychische stoornis of het vermoeden hiervan in termen van een DSM-5 classificatie
5. Vermelding van ‘verwijzing GBGGZ‘ of ‘verwijzing SGGZ’
6. Handtekening (elektronische) van de verwijzend huisarts

7. Omschrijving van de klachten, met bij voorkeur relevante informatie over ernst, risico, complexiteit en verloop

8. Indien afgenomen de uitslag van een GGZ-screener.

De basisverzekering heeft een verplicht eigen risico. Dit geldt ook voor behandeling in de GGZ. En bedraagt voor 2018  €385,- per persoon, tenzij u voor een hoger eigen risico gekozen heeft. Het bedrag van het eigen risico wordt na afloop van de behandeling door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

De kosten van een behandeling worden na beëindiging van de behandeling rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Er kunnen geen losse zittingen of gesprekken meer afgerekend worden.

De BGGZ kent 4 tarieven: voor de Behandeling Kort, Middellang, Chronisch en Intensief.

De SGGZ werkt met DBC’s (Diagnose Behandeling Combinaties). De hoogte van het DBC tarief wordt aan het eind van uw behandeling vastgesteld en komt tot stand door een combinatie van de hoogte van de geïnvesteerde tijd (een optelling van de directe, bv duur van de sessie, telefonisch contact en indirecte tijd, bv verslaglegging, overleg met huisarts) én van de aangegeven DSM-5 categorie.

Op mijn praktijk is inzage mogelijk in de BGGZ tarieven en de DBC tarieven.
Zie voor meer informatie over de vergoedingsregeling van de diverse zorgverzekeraars de website van de LVVP: www.lvvp.nl .

 

De declaratie aan de zorgverzekeraar is niet geheel anoniem. Van uw klachten wordt enkel de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Als u echter niet wilt dat uw zorgverzekeraar deze informatie krijgt, bestaat de mogelijkheid een privacyverklaring te ondertekenen.

Zorgverzekeraars werken met budgetten. De hoogte hiervan verschilt per verzekeraar en per jaar. Uiteraard probeer ik zo goed mogelijk van te voren in te schatten of ik voldoende budgettaire ruimte heb. Voor CZ (waaronder: CZ, Delta Lloyd, OHRA) heb ik enkel een contract voor de SGGZ (2018 en 2019). In 2019 heb ik bij Menzis zowel voor de BGGZ als voor de SGGZ geen contract.

Bij de overige verzekeraars heb ik voor beide vormen (BGGZ en SGGZ) een contract.

Niet verzekerde zorg: De behandeling van een aantal problemen, zoals aanpassingsstoornissen en partner relatie problematiek worden niet meer vanuit het basispakket vergoed. Het tarief voor niet verzekerde zorg 2018: € 105,25 per sessie.

Echter, wanneer relatiegesprekken nodig zijn vanwege b.v. problemen op gebied van stemming, persoonlijkheidproblematiek, seksuele problemen, dan worden relatiegesprekken wel vergoed.

Indien u de psychotherapeutische behandeling zelf wilt betalen, is dit mogelijk. Ook dan is declaratie op basis van de van toepassingzijnde regelgeving een wettelijke verplichting.

De zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show'. Dit houdt in dat sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (binnen 24 uur voor de afspraak waarbij het weekend niet meegerekend wordt), u zelf moet betalen. Ik hanteer daarvoor een bedrag van €50,00 per keer. Voor een echtpaar betekent dit 2 x € 50,- = € 100,-.

De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden.