Welkom bij De Zwaluw, praktijk voor Psychotherapie.

De balans in het leven kan verstoord raken. Recente gebeurtenissen of toename van lang bestaande problemen maken het dagelijkse leven zwaar. De relaties (partner, vrienden, collegiaal) verlopen moeizaam, het werk veroorzaakt te veel stress, de overgang naar een nieuwe levensfase geeft te veel onzekerheid; zo ook kunnen ernstige gebeurtenissen als het verlies van een dierbare, ziekte, misbruik of ongeval plaatsgevonden hebben. Oude problemen kunnen terugkeren. Dit kan gevoelens van somberheid, angst, van vervreemding, leegte geven; of contacten worden steeds meer vermeden.

Als deze problemen en klachten van langere duur zijn, eigen inspanning en gesprekken met naasten/vrienden niet tot verbetering geleid hebben, dan valt psychotherapie te overwegen.

 

Anneke Beugelink

Na mijn universitaire opleiding heb ik mij tot psychotherapeut gespecialiseerd en vervolgens verder geschoold in verschillende therapeutische methodieken. Na ruim 20 jaar werken in ambulante instellingen (psychiatrische polikliniek/ RIAGG) heb ik me in 2000 zelfstandig gevestigd; aanvankelijk in Nieuwegein, sinds juli 2017 in Utrecht.

Ik behandel volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar zowel in de basis ggz als in de specialistische ggz. Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract voor vergoeding, maar zelf betalen kan ook.

Ik ben nu een andere psychotherapeut dan 35 jaar geleden. Toen behandelde ik vooral kinderen en begeleidde hun ouders. Nu richt ik mij op ( jong) volwassenen. De rode draad is steeds geweest: de ontwikkeling van deze persoon, waarom is hij/zij vastgelopen en hoe krijgt deze meer grip op zichzelf. Jonge mensen zijn hierin speciaal. Zij staan voor de opgave om zich los te maken van het gezin van herkomst en hun eigen weg te gaan vinden in het leven. Bij hun behandeling komt mijn ervaring met de ontwikkeling van kinderen en met vastgelopen volwassenen, met de invloed van trauma's en met hoe gevoelens en denkpatronen uit het verleden de voortgang in het heden blokkeren, samen.
 

Ik vind het belangrijk om bij uw vraag aan te sluiten, en samen zicht te krijgen op de aard en ernst van uw problemen. Voor het slagen van uw behandeling is overeenstemming met u over de manier van werken en het ontstaan van een goede therapeutische relatie belangrijk.